Bộ Nội vụ đánh giá «không chồng chéo» khi tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam

«Không có sự chồng chéo»

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ sáng 20/6, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến dự thảo đề án tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam; đặc biệt, mới đây Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện khẳng định «không đồng ý tách» vì sẽ có bất cập, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức — Biên chế cho biết, các bộ, ngành đã bám sát quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo trong vấn đề sắp xếp theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm cấp trung gian.

«Tổng cục nào sau đánh giá cho thấy cần tổ chức lại để giảm cấp trung gian thì các bộ ngành đều xây dựng phương án, sau đó Bộ Nội vụ có ý kiến và tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ», ông Vũ Hải Nam nói.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức — Biên chế. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo ông Vũ Hải Nam, có 3 tiêu chí thành lập Tổng cục được quy định rất rõ trong Nghị định 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế — xã hội; Chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở trung ương, trường hợp đặc biệt do Chính phủ xem xét quyết định; Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.

Đối chiếu vào đó thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam có một tiêu chí chưa đáp ứng đầy đủ liên quan đến việc được giao ngành, lĩnh vực tập trung, không phân cấp cho địa phương.

  • Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ: Tôi không đồng ý tách Tổng cục thành hai cục

    Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ: Tôi không đồng ý tách Tổng cục thành hai cục

Đường cao tốc là huyết mạch giao thông, có sự quan tâm quản lý tập trung tương đối đồng bộ và thống nhất trên cả nước. Nhưng bên cạnh đó còn có hệ thống tỉnh lộ và huyện lộ đang được Chính phủ tính tới đẩy mạnh phân cấp cho địa phương tham gia quản lý, bảo trì, giải phóng mặt bằng, đầu tư…

«Xét về mặt đối tượng, dưới góc độ nghiên cứu của chúng tôi thì không có sự chồng chéo. Trong đường bộ có đường cao tốc, nhưng đường cao tốc đang được xác định là tuyến đường huyết mạch, kết nối các trục tăng trưởng, tạo ra động lực tăng trưởng mới nên cần có phương thức quản lý tập trung thống nhất. Phương thức quản lý đường cao tốc hiện nay khác đường bộ. Đường cao tốc được xây dựng mới, thu hút nguồn lực nên cần có quản lý riêng, tập trung hơn. Vì vậy phải xem phương án như thế nào cho thống nhất, hợp lý.

Trong trường hợp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam được tách thành 2 Cục thì sẽ phải phân công rõ đầu mối, đảm bảo chính sách được thực hiện thống nhất, hợp lý nhất trong quản lý, vừa tinh gọn vừa hiệu quả», ông Nam phân tích và cho biết, hiện nay Bộ Giao thông vận tải vẫn đang trong quá trình xây dựng phương án, chưa có ý kiến chính thức gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Ban chỉ đạo.

Sau khi sắp xếp sẽ giảm rất nhiều về cục, vụ, phòng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc sắp xếp là chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, Nghị quyết của Quốc hội, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần giảm các đầu mối trung gian, tầng nấc.

Do đó, với những đơn vị không đảm bảo tiêu chí của tổng cục, thì sẽ sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trừ trường hợp đặc biệt mới xem xét.

«Tinh thần là phải sắp xếp lại hết, không thể linh hoạt được với Tổng cục và tương đương, đối với cấp vụ, cấp phòng cũng vậy. Sau khi sắp xếp sẽ giảm rất nhiều về cục, vụ, phòng», Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

Bộ Nội vụ đánh giá "không chồng chéo" khi tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thanh Tuấn

Về lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng giảm đầu mối trung gian và đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ và tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đến thời điểm này, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị định của 26 bộ, ngành.

«Hết năm 2021, về tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đã giảm 561 đơn vị hành chính cấp xã, 8 huyện, 2.099 phòng và tương đương phòng cấp tỉnh, cấp huyện. Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Ngay khi có kết quả sắp xếp, Bộ Nội vụ sẽ công khai trên các phương tiện thông tin, báo chí», bà Phạm Thị Thanh Trà cho hay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh, bên cạnh đó, tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ theo tinh thần những đơn vị phục vụ trực tiếp nhiệm vụ quản lý nhà nước thì giữ lại, các đơn vị khác có thể phân cấp cho địa phương hoặc chuyển sang cơ chế tự chủ. Khó khăn lớn nhất là nhận thức và đồng thuận.

Добавить комментарий