Video: Báo NTNN/Dân Việt «bội thu» tại Lễ Trao giải Báo chí Quốc gia với 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C

Báo NTNN/Dân Việt vinh dự nhận 1 giải A, 1 giải B và 2 giải C tại Lễ Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021.

Добавить комментарий