Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống tại TP.HCM

TP.HCM hiện tại còn khoảng 60 ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tập trung ở 19 làng nghề. Do tác động của quá trình công nghiệp hóa và tốc độ thị hóa nhanh, nhiều làng nghề truyền thống của thành phố đang đối mặt với nguy cơ mai một.

Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống tại TP.HCM.Thực hiện: Lê Giang.

Добавить комментарий