Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày 5/8, Đoàn kiểm tra số 541 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú (đứng) mong muốn Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để Ủy ban Kiểm tra Trung ương khắc phục trong thời gian tới. Ảnh ubkttw.vn

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và các lãnh đạo của cơ quan này tham dự buổi làm việc.

  • Báo cáo của Bộ Chính trị 10 năm phòng, chống tham nhũng: Có 13 sĩ quan cấp tướng bị xử lý hình sự

    Báo cáo của Bộ Chính trị 10 năm phòng, chống tham nhũng: Có 13 sĩ quan cấp tướng bị xử lý hình sự

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng không chỉ đối với các đảng đoàn, ban cán sự đảng mà còn đối với các cơ quan tham mưu của Đảng, chính vì thế Bộ Chính trị đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, trong đó có kế hoạch kiểm tra đối với UBKT Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Qua công tác kiểm tra sẽ chỉ ra những ưu điểm, cũng như những khuyết điểm, hạn chế, khó khăn, bất cập; phát hiện cách làm hay và rút ra bài học kinh nghiệm từ đó làm cơ sở để Bộ Chính trị chuẩn bị các luận cứ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tới đây.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị UBKT Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để xây dựng báo cáo bám sát mục tiêu. Trọng tâm báo cáo cần nêu rõ kết quả đã thực hiện được, một số nội dung chưa thực hiện được, những khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất để việc triển khai thực hiện Nghị quyết được hiệu quả.

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 3.

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh ubkttw.vn

Thay mặt UBKT Trung ương, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Đoàn kiểm tra; đồng thời nhấn mạnh: Nhận thức sâu sắc, mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, việc kiểm tra của Bộ Chính trị chính là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với UBKT Trung ương và Cơ quan UBKT Trung ương.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương mong muốn Đoàn kiểm tra kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để UBKT Trung ương khắc phục trong thời gian tới. Qua đó, giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Добавить комментарий