Ông Nông Quốc Tuấn được bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Hiện nay, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn thực hiện nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy trình, trình tự thủ tục về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng trước khi trình Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định; ký các văn bản trao đổi về công tác cán bộ với các bộ, ban, ngành, địa phương sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Ủy ban hoặc của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh TTVH

Chỉ đạo các hoạt động của Văn phòng Ủy ban, Văn phòng Ban Cán sự đảng và Đảng ủy; công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử; cải cách hành chính; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng lương.

  • Quảng Ngãi: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Sở Ngoại vụ

    Quảng Ngãi: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Sở Ngoại vụ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn phụ trách các đơn vị: Vụ Địa phương II, Văn phòng Ủy ban (Bao gồm cả Đại diện Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh), Văn phòng Ban Cán sự đảng và Đảng ủy, Trung tâm Thông tin; chỉ đạo, theo dõi công tác dân tộc ở các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa — Vũng Tàu.

Ông Nông Quốc Tuấn sinh năm 1963, quê xã Cường Lơi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Năm 2012, ông Nông Quốc Tuấn được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Năm 2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Добавить комментарий