Xem lại cú đá Dwip chagi cực điêu luyện của Lý Hồng Phúc

Lý Hồng Phúc thực hiện cú đá cực khó trong Taekwondo. Video: Lê Minh Đức

Добавить комментарий