Quảng Ngãi: Đường ven biển bị cày nát như ruộng bởi xe tải chở vật liệu xây dựng

Quảng Ngãi: Đường ven biển bị cày nát như ruộng bởi xe tải chở vật liệu xây dựng

Quảng Ngãi: Đường ven biển bị cày nát như ruộng bởi xe tải chở vật liệu xây dựng

Добавить комментарий