Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc

Trong hai ngày 16 và 17/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15. Ông Trần Cẩm Tú — Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương — chủ trì Kỳ họp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc. Ảnh: UBKTTƯ

Tại kỳ họp này, bên cạnh nhiều nội dung quan trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giám sát một số tổ chức Đảng và đảng viên, bên cạnh những ưu điểm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016 — 2021 và một số cá nhân đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong tham mưu, xây dựng thể chế, chính sách và trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

  • Kỷ luật Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an

    Kỷ luật Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm; chỉ đạo kiểm tra, xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan đến vi phạm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ở nội dung khác, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng: Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và một số cá nhân đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản, trong công tác tổ chức, cán bộ và quản lý tài chính, tài sản công.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh một số ưu điểm, các tổ chức Đảng trên còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức Đảng được kiểm tra kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Добавить комментарий