Chen lấn kinh hoàng ở sân Thiên Trường

Chen lấn kinh hoàng tại SVĐ Thiên Trường. Video: Trịnh Trọng

Cùng xem những hình ảnh vô cùng sôi động ngay tại sân Thiên Trường lúc này. Ảnh: Trịnh Trọng.

Chen lấn kinh hoàng ở sân Thiên Trường - Ảnh 3.

Chen lấn kinh hoàng ở sân Thiên Trường - Ảnh 4.

Chen lấn kinh hoàng ở sân Thiên Trường - Ảnh 5.

Chen lấn kinh hoàng ở sân Thiên Trường - Ảnh 6.

Chen lấn kinh hoàng ở sân Thiên Trường - Ảnh 7.

Chen lấn kinh hoàng ở sân Thiên Trường - Ảnh 8.

Chen lấn kinh hoàng ở sân Thiên Trường - Ảnh 9.

Chen lấn kinh hoàng ở sân Thiên Trường - Ảnh 10.

Добавить комментарий