Phú Thọ: Sau khi Dân Việt phản ánh, nhà máy xả khói bụi ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân đang khắc phục sự cố

Phú Thọ: Sau khi Dân Việt phản ánh, nhà máy xả khói bụi ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân đang khắc phục sự cố

Phú Thọ: Sau khi Dân Việt phản ánh, nhà máy xả khói bụi ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân đang khắc phục sự cố

Добавить комментарий