Video: Người dân TP.HCM hào hứng đi đăng ký, cấp biển số xe tại huyện, xã

Người dân TP.HCM hào hứng đi đăng ký, cấp biển số xe tại huyện, xã.

Добавить комментарий