SVĐ Mỹ Đình rực sắc đỏ, các CĐV lập cả ban thờ «lấy vía» may mắn cho U23 Việt Nam

CĐV lập ban thờ «lấy vía». Video: Lê Hiếu.

Cùng xem những hình ảnh rất sôi động trên SVĐ Mỹ Đình lúc này. Ảnh: Lê Hiếu.

Добавить комментарий