Video: Ngày Hội hái quả mận hậu trên cao nguyên Mộc Châu

Ngày hội hái quả trên cao nguyên Mộc Châu năm 2022

Добавить комментарий