Toàn văn lời phát biểu Khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Toàn văn lời phát biểu Khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Добавить комментарий