Thanh tra việc xử lý sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại Quảng Nam

Sáng 23/5, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Quảng Nam.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương. Ảnh: Thanh Tuấn

Nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Sau khi công bố quyết định thanh tra, Phó chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Đạt phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Đồng thời, thông qua nội dung, phương pháp làm việc của đoàn thanh tra; kế hoạch tiến hành thanh tra, lịch làm việc.

Ông Nguyễn Xuân Đạt đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Thanh tra việc xử lý sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại Quảng Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh. Ảnh: Thanh Tuấn

  • Công an thông tin vụ người đàn ông tử vong bất thường trong xe ô tô

    Công an thông tin vụ người đàn ông tử vong bất thường trong xe ô tô

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo tóm tắt việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn hoàn nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra.

Добавить комментарий