Clip: Sập thang máy, 2 người tử vong tại Hà Nội

Hà Nội: Sập thang máy, 2 người tử vong tại Hà Nội.

Добавить комментарий